2021-09-22 05:16:58 Find the results of "

gambling

" for you

Gambling Sites - 2021 UK Gambling Guide

Gambling.com Compares the UK's Best Online Gambling Sites and Games. Independent product reviews & exclus ...

gambling' trong từ điển Lạc ...

gambling. ['gæmbliη ... heavy gambling debts. ... những món nợ cờ bạc nặng nề. hành động mạo hiểm.

Gambling - Từ điển Anh - Việt - tratu.soha.vn

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt. ... http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Gambling

Gambling - Wikipedia

A gambling stand in Paris. ... Gambling (also known as betting) is the wagering something of value ("the stakes") on an event with an uncertain outcome with the intent of winning something else of value. Gambling ...

GAMBLING | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Ý nghĩa của gambling trong tiếng Anh. ... Gambling can be an addictive habit. He had to borrow money to pay off his gambling debts.

Gambling in Vietnam - Wikipedia

Gambling in Vietnam is illegal and has been for centuries. A late 1940s travelogue notes that merchants kept bowls of dice at their stalls to engage in gambling with their customers when “housewives would ...

Gambling Hình ảnh PNG | Vector và các tập tin PSD | Tải về miễn phí ...

Bạn có đang tìm kiếm các hình ảnh Gambling png hoặc vector ? Chọn từ 2300+ Gambling tài nguyên đồ họa và tải xuống dưới dạng PNG, EPS, AI hoặc PSD.

GAMBLING - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la

Tra từ 'gambling' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

gambling – Wiktionary tiếng Việt

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to gamble Phân từ hiện tại gambling Phân từ quá khứ gambled Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ ...

Gambling - Từ điển Anh - Anh - tratu.soha.vn

To play at any game of chance for money or other stakes., to stake or risk money, or anything of value, on the outcome of something involving chance, to lose ... http://tratu.soha.vn/dict/en_en/Gambling